Igor Vít

Igor Vít

team leader, project manager, booster
certification-mvp@2x
  • Microsoft Most Valuable Professional - Visual FoxPro (2001-2009)
  • mnohaleté vývojářské zkušenosti, vedení vývojářských týmů
  • absolvent ČVUT FEL Praha, technická kybernetika
  • navrhuje aplikace a pečuje o zdárný průběh projektů
  • kultivuje firemní kulturu a rozvoj soft-skills celého týmu
  • dlouhá léta budoval tuzemské povědomí o Microsoft Visual FoxPro jako přednášející, školitel i ústřední postava organizačního týmu Visual FoxPro DevCon a SQL DevCon