Reference

DSV Packing Module

DSV Packing Module

DSV Road, a.s., 2020

Aplikace pro podporu práce "packerů" v logistickém skladu. Evidence a verifikace odchozích balení, vyskládání zboží na paletách, přesuny mezi paletami, reporting, atp.

 • SPA aplikace optimalizovaná pro UX práci packera (s maximálním využitím čteček čárových kódů
 • osvědčený model odděleného vývoje front-endu (React) a backendu (ASP.NET Core)
Communication Server

Communication Server

AXA ASSISTANCE, 2017 - 2020

Cloudové integrační řešení pro výměnu dat a další integrace s partnery AA i jejich vlastními dalšími systémy.

 • řešení postavené na micro-services architektuře, asynchronním zpracovní zpráv
 • navrhováno pro Azure, provozováno v Azure, postaveno kolem Azure Service Bus
 • po počátečním seznámení na jednom z menších modulů převzal Robert Haken roli hlavního cloud architekta a jako člen core-týmu pomáhá koordinovat vývoj celého řešení
 • kromě konzultačních služeb architekta dodáváme i vývojářské práce na několika modulech
 • výzvou je pro nás zejména součinnost několika vývojářských týmů spolupracujících na jednom projektu
Metodiky Online

Metodiky Online

Broker Trust, a.s., 2017 - 2020

Databáze informací o jednotlivých produktech bank a pojišťoven - strukturované do uživatelsky nastavitelného hierarchického schématu, která slouží síti poradců jako online metodiky, srovnávač a pomocník při výběru správného produktu zákazníkovi.

 • modernizovaná naše implementace Entity-Attribute-Value patternu, tzv. atributové databáze
 • jedna z prvních našich SPA aplikací s důsledně odděleným front-endem a backendem
 • front-end: React + Redux
 • back-end: ASP.NET Core WebAPI, Entity Framework
Contract Management

Contract Management System

nadnárodní korporace z oblasti energetiky, 2017 - 2020

Analytická účetní evidence dlouhodobých servisních kontraktů, která řeší např. agendu časového rozeznávání a umořování příjmů či rozlišování na jednotlivé komponenty kontraktu.

 • politicky významný systém, který pokrývá nezanedbatelnou část obratu firmy
 • dvakrát jsme překopávali účetní jádro, abychom vyladili systém pro nejlepší fungování
 • výzvou pro nás jsou integrace na enterprise-level ERP - Infor LN
 • vypořádat jsme se museli s mixem agilního vývoje a korporátních prvků organizace projektu
Central Register of Pallets

Central Register of Pallets

FM Česká, s.r.o., 2017 - 2020

Centrální evidence palet a dalších obalů, která slouží pro řízení a účtování koloběhu těchto prvků - to máte příjem, výdej, návoz, distribuci, vrácení, dobropisy, reklamace, opravy, nebo taky zapůjčení, nákup, prodej, ... na co si vzpomenete.

 • první naše ASP.NET Core aplikace
 • hybridní ASP.NET Core MVC + Kendo UI aplikace
 • tuny integrací na interní systémy klienta vč. Sybase
 • většina UI je zobrazována z jiných aplikací zákazníka
Grada Bookport www.bookport.cz

Bookport

Grada Publishing a.s., 2016 - 2020

On-line knihovna elektronických knih. Měsíční a roční předplatné, čtení na mobilních zařízení i na webu.

 • cloud architektura a kompletní provoz z Microsoft Azure
 • vyhráli jsme si s Azure Search vyhledáváním a konverzemi z PDF+ePub
 • velkou lekcí byla webová verze čtečky elektronických knih
 • poslední náš projekt s konzervativní smlouvou (watterfall) - implementovali jsme ho však agilně a řádně jsme si vylámali zuby (agilní mindset se s konzervativní smlouvou těžko aplikuje)
 • za spolupráci na mobilní části děkujeme klukům z PROGRAMM
TULIP Cloud Platform tulipize.cz

TULIP Cloud Platform

TULIP Solutions s.r.o., 2013 - 2020

"Integrovaná online platforma zjednodušující firemní procesy" Informační systém (SaaS) s mnoha provozními agendami - zejména pak z oblasti účetnictví a mezd. Zahrnuje např. workflow zpracování přijatých faktur, výplatní pásky zaměstnanců či kompletní docházku s plánováním směn.

 • z původně malého projektu pro předávání podkladů při zpracování mezd a publikování výplatních pásek zaměstnanců se vyklubal jeden z našich největších projektů
 • zajímavostí je např. současné napojení na několik diametrálně odlišných přihlašovacích systémů - od OAuth až po Federated Domains
 • výzvou je pro nás zapojení vývojářů klienta - ať už pro tvorbu izolovaných plug-inů nebo pro společnou práci na komplexních částech systému
Accounts Payable Workflow System

Accounts Payable Workflow System

nadnárodní korporace z oblasti energetiky, 2014 - 2020

Systém pro elektronický oběh dokumentů a jejich archivaci. První pokrývanou doménou je workflow zpracování příchozích faktur v pražském centru sdílených služeb regionu EAME.

 • Accounts Payable Workflow vč. Document Storage
 • agilní postup vývojářských prací
 • první iterace nasazena do produkce ve 4. týdnu od zahájení prací
 • nové verze vznikají v třítýdenním cyklu
 • největším úspěchem pro nás bylo souznění se zákazníkem ohledně agilního postupu vývoje a potvrzení jeho výhod v podobě rychlého vzniku reálně používaných verzí systému v době, kdy tradičním přístupem by nebyla hotová ani specifikace
Registr ITP registritp.imunitnicytopenie.cz

Registr ITP

Skupina pro imunitní cytopenie, o.s., 2015

Nová aplikace pro sběr klinických údajů o léčení idiopatické thrombocytopenické purpury (ITP), která vznikla přímo pro Spolek poté, co se rozhodl pro vlastní zpracování dat a ukončení spolupráce se servisní organizací.

 • první naše aplikace, která vznikla na "novém HAVIT stacku" nad ASP.NET MVC + Entity Framework
 • díky velkorysejšímu harmonogramu jsme měli dostatek prostoru pro investice do mnoha nových interních knihoven a postupů
 • několik týdnů jsme od Jirky na stand-upu poslouchali "dělám seedování dat", výsledek stojí za to
 • vyzkoušeli jsme si několik sad komponent uživatelského rozhraní, abychom se zorientovali
 • učili jsme se vidět výhody MVC oproti WebForms i tam, kde nejsou :-)
Objednávkový systém Edenred objednavky.edenred.cz

Objednávky poukázek Edenred

Edenred CZ s.r.o., 2014 - 2020

Objednávkový systém stravenek Ticket Restaurant a ostatních typů poukázek společnosti Edenred ČR. Zákazníkům umožňuje objednávku rozdělit do několika zásilek, specifikovat rozdělení poukázek na obálky, vybrat dárkové balení, potisk poukázek nebo nahrát celou objednávku z Excelu.

 • aplikace nahradila dosavadní francouzský objednávkový systém Cortex vyvinutý interně
 • základem se stal slovenský objednávkový web, který jsme dodávali v letech 2011-2012 a rozvíjíme dodnes
 • opět jsme obrečeli mnoho kompromisů vynucených backoffice systémem Edenredu
 • vyřádili jsme se na integraci s ostatními částmi webu Edenred
 • lahůdkou byla postupná migrace dosavadní uživatelské základny
Edenred Web www.edenred.cz

Edenred Web

Edenred CZ s.r.o., 2014 - 2020

Hlavní prezentační web Edenred ČR vytvořený jako zastřešení všech služeb společnosti se single-sign-on přihlašováním a on-stop-shop pojetím pro uživatele.

 • ověřili jsme si výhody agilního přístupu u zákazníka, který byl s námi dosud zvyklý na konzervativní pojetí
 • výzvou pro nás bylo vytvoření Single-Sign-On centra a integrace na jednotlivé další systémy Edenred
 • zkrotili jsme Umbraco CMS ke správě obsahu webu
 • vypořádali jsme se s HTML/CSS dodaným třetí stranou
Edenred Ticket Junior www.ticket-junior.cz

Ticket Junior Platform

Edenred CZ s.r.o., 2014 - 2020

Portál pokrývající agendu spojenou s provozem služby Ticket Junior - systém daňově zvýhodněných plateb školkovného společnosti Edenred.

 • vytvořili jsme front-end pro zaměstnavatele i backend pro úplnou agendu služby
 • prošli jsme mnoha koly bojů o uspořádání produkčního prostředí a přežili jsme korporátní mašinerii při nastavování prostupů mezi jednotlivými částmi systému
 • propojili jsme se na námi dodávaný Single-Sign-On Edenredu a vyzkoušeli si, že není dobrý nápad spouštět závislý projekt do produkce dříve, než SSO část :-)
 • po dlouhé době jsme měli příležitost realizovat architekturu front-endu plně závislého na backend službách (bez vlastní DB)
AIMEE - Access and Identity Management

AIMEE - Access & Identity Management

Volkswagen Financial Services (ŠkoFIN, s.r.o.), 2013 - 2020

Aplikace pro podporu správy autorizačního modelu a řízení souvisejících workflow (přidělování přístupů, změny modelu, atp.).

 • dodávka od analýzy, přes katalog požadavků, konzultace až po agilní implementaci
 • původně přechodné řešení se ukázalo jediným produktem, který dokázal korporátní požadavky naplnit
 • zvláštní důraz je v aplikaci kladen na oblast SoD - Seggregation of Duties
 • svého času první naše aplikace postavená na Angular, BreezeJS a Entity Frameworku
Bontia Ultralight www.bontia.cz/kalendar

Bontia Ultralight

BONTIA, a.s., 2013 - 2020

Aplikace pro on-line sestavení fotokalendářů, fotoknih a podobných produktů. Odlehčená webová verze Bontia Studia, která v prostředí webového prohlížeče umožňuje tvorbu fotokalendářů a dalších obdobných produktů.

 • naše investice do nových technologií
 • první praktické zkušenosti s ASP.NET MVC, WebAPI, AngularJS
 • napojení na obchodní web Bontia (námi dříve dodávaný) i backoffice systémy pro řízení výroby
 • zvažuje se přechod do prostředí Microsoft Azure
VŠZ Přihlašování ke zkouškám a zápočtům

Přihlašování ke zkouškám a zápočtům VŠZ

Vysoká škola zdravotnická, 2013 - 2020

Vypisování termínů zkoušek a zápočtů, přihlašování studentů k účasti, známkování vyučujícími a další agenda související s průběhem zkoušek a zápočtů na Vysoké škole zdravotnické.

 • po dodání aplikace pro elektronické testování studentů postavené na SharePoint jsme navázali agendou vypisování zkoušek, přihlašování na ně a sběru hodnocení
 • tentokrát jsme zákazníka přesvědčili o realizaci mimo SharePoint a ani jedna strana toho nelituje
 • zvláštní péči jsme věnovali napojení na Active Directory (včetně studentů) a subsystému pro rezervaci učeben
CME Workflow System

CME Workflow System

Central European Media Enterprises (CME), 2011 - 2020

Aplikace pro elektronické workflow dokumentů. Hlavní workflow aplikace společnosti pokrývající klíčové ekonomické a provozní agendy.

 • Purchasing Workflows - Purchase Orders, Incoming Invoices, Budgets
 • Closing Process - Late Adjustment Journals + Traffic Lights System
 • Quarterly Submissions of Finance Directors & General Directors, SOX Controls
 • HR Polices, Absences
 • oříškem bylo spolehlivé napojení na Microsoft Dynamics AX
 • hříčkou je možnost schvalování dokumentů z externí sítě pomocí DMZ response-forwarderu přímo tlačítky z notifikačních e-mailů
XEROX Chester chester.xerox.cz

XEROX Chester

XEROX CZ, SK, HU, PL, RO, SI, IL, TR, RU, BG, 2010 - 2020

Servisní portál a e-shop společnosti XEROX pro deset zemí střední a východní Evropy. Aplikace slouží smluvním zákazníkům pro správu servisních požadavků a objednávání spotřebního materiálu, distributorům pro nákup zboží, partnerům pro objednávání náhradních dílů a papíru, servisním technikům pro hlášení jejich výjezdů a objednávání dílů.

 • aplikaci jsme vypotili od analýzy, přes implementaci až po plnou podporu provozu
 • nejvíce sil nás stála integrace se systémem SAP, na nějž jsme napojeni prostřednictvím webových služeb
 • po roce úspěšného provozu pro XEROX ČR byla aplikace implementována pro Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Izrael a Turecko, rozbíhají se Rusko a Bulharsko
DSV Cash & Pallet Guard

DSV Cash & Pallet Guard

DSV Road, 2014 - 2020

Aplikace pro řízení a kontrolu hotovostních operací při rozvozu a svozu zásilek. V roce 2015 byla rozšířena o agendu pro sledování vratných obalů (zejm. europalet).

 • inkaso peněz vybraných z dobírek (od řidičů dodávek)
 • přímočará realizace v řádu několika málo týdnů
 • další kousek do portfolia aplikací z oblasti přepravních služeb
 • jedna z aplikací, které jsme migrovali na náš nový aplikační design
CME Intranet Homepage

CME Intranet Homepage

Central European Media Enterprises (CME), 2012 - 2020

Domovská stránka všech pracovníků CME, která nahradila dosavadní homepage hlavního SharePointího intranetu, u nějž klient nebyl spokojen se způsobem údržby a vizuálními možnostmi.

 • soustředili jsme se na bleskovou implementaci během několika dní s jednoduchým administračním rozhraním
 • třešničkou na dortu bylo napojení na pražskou burzu a NASDAQ odkud čerpáme data pro grafy akciových kurzů
 • data pro několik oblastí čerpáme z SharePointu pomocí webových služeb
 • klíčovou funkcí je zobrazování aktuálního počasí ;-), zabavili jsme se resolvováním geo-pozice uživatele a načítáním dat z meteo-serveru
Webmium www.webmium.com

Webmium

nexum Trilog, a.s., 2012 - 2020

Webmium je jednoduchý nástroj na tvorbu webových prezentací a e-shopů pro malé a střední firmy, jednotlivce nebo neziskové organizace. Pomocí webového editoru je vytvoření webové stránky snadné a rychlé i bez pomoci programátorů či webových designerů.

 • projekt jsme dostali ke stabilizaci a výkonové konsolidaci po ukončení spolupráce klienta s původním vývojářským týmem
 • vypořádat jsme se museli se záludnostmi platformy Windows Azure i zákoutími ASP.NET
 • ladili jsme C# kód, SQL komunikaci i architekturu
 • vyřádili jsme se na eliminaci cursorů, vyčištění triggerů či optimalizaci IoC/DI Bootstrapperu
 • v dobách nejintenzivnějšího vývoje jsme pomáhali se samotnými vývojem v agilním režimu ve vlastním tracku iterací
 • dodnes působíme jako last-resort řešitel problémů a pomáháme domácímu vývojářskému týmu překonat překážky, na které občas narazí
CME Business Dictionary

CME Business Dictionary

Central European Media Enterprises (CME), 2011 - 2020

Aplikace pro správu, verzování a publikování korporátního datového modelu finančního reportování. Zakázkový Master Data Management (MDM) systém pro specifickou oblast.

 • jedna z mála aplikací, kdy jsme po přečtení poptávkového zadání vůbec nechápali, o čem to má být :-))
 • přesto jsme se proanalyzovali skrz dimenze, jejich prvky, verzování, publikování a dynamickou strukturu až k zadání specifického Master Data Management řešení
 • při implementaci jsme si užili s plnou implementací atributové databáze včetně verzování záznamů
 • po neúspěšných bojích s DevExpress ASPxTreeListem jsme implementovali vlastní hierarchicky rozbalovací grid
TEVA Online průzkumy

TEVA Online Průzkumy

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., 2012 - 2020

Aplikace pro on-line dotazníky a průzkumy. Původně zamýšleno jako náhrada za papírový sběr údajů o účincích léčiv prostřednictvím lékařů, ve finále zobecněno pro libovolné externí i interní dotazování.

 • vyhráli jsme si s generováním uživatelského rozhraní formulářů, které umí odpovědi nejenom sbírat, ale je i dodatečně upravovat
 • víceúrovňový systém práv umožňuje zpracování výsledků po regionech, dle jednotlivých reprezentantů, atp.
 • respondenty lze oslovovat selektivně a průzkum tak cílit např. na určitou lékařskou specializaci
CME GOGU

CME GOGU Research Portal

Central European Media Enterprises (CME), 2011 - 2013

Interní publikační web pro prezentaci výsledků práce Research Group CME. Pomocí redakčního systému se vkládají nové články, reporty či videa. Rozesílání newsletterů dle oblastí zájmu a přístupových práv.

 • vyřádili jsme se na custom-developed redakčním systému se specifickou strukturou organizace dat a mnoha úrovněmi přístupových práv
 • přežili jsme výměnu několika grafiků a mnoho iterací grafických návrhů ;-)
 • hračkou byla integrace na MySQL externí datový zdroj s informacemi o pořadech
 • lahůdkou byla kombinace integrované authentizace a formulářového přihlašování pro interní i externí sítě
Edenred Rychlá objednávka www.rychlaobjednavka.sk

Rychlá objednávka

Edenred Slovakia, s.r.o., 2011 - 2020

Objednávkový systém stravenek Ticket Restaurant a ostatních typů poukázek společnosti Edenred Slovensko. Zákazníkům umožňuje objednávku rozdělit do několika zásilek, specifikovat rozdělení poukázek na obálky, vybrat dárkové balení, potisk poukázek nebo nahrát celou objednávku z Excelu.

 • aplikace nahradila dosavadní francouzský objednávkový systém Cortex vyvinutý interně
 • systém jsme navrhli a obrečeli u toho všechny kompromisy vynucené back-office systémem Distribution, na nějž jsme integrování prostřednictvím webových služeb
 • překážkou pro nás nebylo ani umístění zákazníka v Bratislavě
Registr ITP www.registritp.cz

Registr ITP

Research Partners s.r.o., 2011 - 2014

Aplikace pro hromadný sběr klinických údajů o léčení idiopatické thrombocytopenické purpury (ITP). Náš první vstup do oblasti zdravotnictví, podpory klinického hodnocení a klinických studií.

 • zajímavé bylo vypořádat se s lékařskou terminologií a analyzovat struktury a vazby ve sbíraných klinických datech
 • v několika iteracích jsme vylaďovali formuláře a jejich validace, aby se zdravotníkům údaje zadávali co nejpříjemněji
 • technicky zajišťujeme provoz celého systému sběru dat
Homeport www.prahakola.cz www.velobike.ru

Homeport Frontend

HOMEPORT, s.r.o., 2011 - 2015

Webový frontend pro systém automatických půjčoven městských kol. Registrace uživatelů, dobíjení kreditu, sledování stavu účtu, historie výpůjček, či on-line mapa stanovišť kol s informacemi o volných kolech.

 • výzvou pro nás bylo vytvoření takového frontendu, který by bylo možné integrovat co nejsnadněji do stávajících webů jednotlivých provozovatelů systému
 • zábavou pro nás bylo on-line napojení webovými službami na backend, který běží na Microsoft Azure
 • vyhráli jsme si s on-line platbami platebními kartami - v situaci, kdy front-end nemá vlastní databázi
 • v roce 2012 jsme přidávali mobilní podobu pro chytré telefony a jiná mobilní zařízení
 • v roce 2013 se systém rozšířil do Ruska a poradit jsme si museli s napojení na ruské banky
 • v roce 2014 se udělala verze pro Saudskou Arábii (right-to-left vizuál, atp.)
 • v roce 2015 klient vybudoval vlastní vývojářský tým a projekt převzal
Chytrý Honza www.chytryhonza.cz

ChytryHonza.cz

Chytryhonza.cz, s.r.o., 2010

Unikátní webová aplikace umožňující registrovaným uživatelům porovnávat svoje výdaje s výdaji ostatních uživatelů ve stejné demografické skupině a hledat optimální nabídky dodavatelů v daných oblastech. Uživatel tak získá přehled o tom, ve které oblasti může snížit své náklady. Aplikace je integrovaná s ostatními vertikálami patřící do skupiny Chytrý Honza, zahrnuje i kalkulátory v oblastech bydlení, pojišťovnictví, bankovnictví.

 • pečlivě jsme naslouchali požadavkům zákazníka a stvořili aplikaci zastřešující všechny jeho vertikály
 • nejvíce jsme si vyhráli s atributovým jádrem umožňujícím Honzovi snadno přidávat jednotlivé oblasti výdajů a jejich parametry (včetně možných vzorců mezi nimi)
Honzova půjčka www.honzovapujcka.cz

HonzovaPujcka.cz

Chytryhonza.cz, s.r.o., 2010

Server pro porovnávání a sjednávání bankovních půjček. První naše dodávka do rodiny projektů Chytrého Honzy.

 • klasická dodávka na klíč, od analýzy až do provozu
 • největším oříškem pro nás bylo propojení s affiliate program GE Money Bank, ale nevzdali jsme to a podařilo se
WikiReality.cz www.wikireality.cz

WikiReality.cz

Wikireality.cz, Pricetown, s.r.o., Allegro CZ, Naspers Group, 2010-2011

Wikireality.cz je realitní server provozovaný mezinárodní internetovou skupinou Allegro, která provozuje Aukro.cz, největší online obchodní platformu v České republice.

 • projekt jsme převzali od dosavadního vývojářského týmu a realizovali mnoho vylepšení
 • po konsolidaci projektu jsme se vyřádili na systému pro call-centrum zákazníka, které pečuje o průběh jednotlivých obchodních případů
 • poprali jsme se i s technologiemi ASP.NET MVC a Entity Framework, které jinak nejsou naším denním chlebem
 • začistili jsme a rozšířili i interface pro import realit a napojili několik dalších realitek
Edenred - Poukázky za kartu www.poukazkyzakartu.cz

Poukázky za kartu

Edenred CZ s.r.o., 2010 - 2011, 2015

Aplikace umožňující držiteli karty Ticket Benefit Card vyměnit část zůstatku na papírové poukázky.

 • rychlá akce, jednoduchá aplikace
 • vyhráli jsme si s XML-RPC napojením na platební systém Pacasso, který je společným počinem Edenredu a MasterCard
 • napojeni jsme i webovou službou na back-office systém Distribution, který řídí výrobu a distribuci poukázek v Edenredu
 • v roce 2015 jsme si hodili modernizaci s responzivním designem, podporou pro karty Ticket Restaurant a přepojili web na vlastní aplikační služby "Pacasso Proxy"
XEROX e-Documents Workflow

XEROX e-Documents Workflow

XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o., 2010 - 2020

Aplikace pro elektronické workflow (přípravu a schvalování) dokumentů. Indexování a schvalování přijatých faktur, archiv vydaných faktur. Příprava a schvalování kalkulací, nabídek, cestovních příkazů, dovolených a dalších dokumentů. Generování průvodek dokumentů na základě jejich obsahu.

 • aplikací na míru řešíme situace ve workflow, které by nikdy žádná standardní aplikace nemohla pokrýt
 • vytvořili jsme robustní jádro s workflow enginem a modulem pro napojení na SAP, které umožňuje snadnou implementaci jakéhokoliv nového typu dokumentu
 • vyřádili jsme se na delegacích i eskalacích, bez schválení v našem systému neprojde v Xeroxu žádná přijatá faktura (ani naše ;-/) a z dat o pracovním volnu připravujeme i výstupy pro mzdový systém
 • počátkem roku 2011 jsme systém rozšířili i na XEROX Slovensko - zajímavé bylo vyřešení překrývání některých pracovních pozic přes obě pobočky, či rozdíly ve workflow některých dokumentů
Elektronické tržiště INFORM www.spojujeme-firmy.cz

Elektronické tržiště INFORM

MEDIATEL, s.r.o., 2009 - 2014

Systém pro sběr, zveřejňování a rozesílání obchodních příležitostí (poptávek a nabídek). Obchodní model je založen na placeném prioritním přístupu uživatelů k identifikačním údajům zadavatelů poptávek a na placené službě vkládání nabídek.

 • veni-vidi-vici, od analýzy, přes implementaci až po následnou péči
 • zábavou pro nás bylo především vyřešit dynamické atributy obchodních příležitostí v různých oborech činnosti. Poptáváte-li IT služby, vyplňujete jiný formulář, než když prodáváte auto
 • vyblbli jsme se i na propojení s back-office systémem Informu, který běží na Sybase
 • třešničkou na dortu už byl jen import veřejných zakázek z různých externích zdrojů, včetně parsování webových stránek :-)
"Chci Vám touto cestou poděkovat za naprosto bezproblémovou spolupráci při tvorbě aplikace "elektronické tržiště". Velice oceňuji profesionální přístup pracovníků Vaší společnosti, především pak jejich invenci a vstřícnost při řešení sporných oblastí zadání.
Jednoznačně se potvrdilo, že vítězství společnosti HAVIT, s.r.o. ve výběrovém řízení na tento projekt bylo zasloužené. Naše společnost velice oceňuje, že tak náročný projekt byl dokončen podle plánu a v kvalitě, která naprosto předčila naše očekávání."
Tomáš Rýc, manažer elektronických médií, MEDIATEL, spol. s r.o., divize Inform CZ
Atlas.cz www.atlas.cz

Atlas.cz

Centrum Holdings, s.r.o., 2008 - 2013

Po spojení Atlas.cz s Centrum.cz a rozpadu interního vývojářského týmu Atlasu jsme převzali kompletní péči o platformu Atlas.cz a produkční .NET systémy této sekce.

 • bezproblémové nekonfliktní převzetí platformy od dosavadního vývojářského týmu, děkujeme
 • bavili jsme se prozkoumáváním, opravami a úpravami tun existujících zdrojových kódů
 • výzvou pro nás bylo udržovat v chodu celou reklamní platformu i katalog firemních zápisů
 • nadšeně jsme předělávali vyhledávání Atlasu na technologii Google Search včetně AdSense
 • vedle vývojářských činností na nás byla uvalena i sysadminovská péče o infrastrukturu několika racků s desítkami Windows Serverů v několika webových farmách, SQL mašin bylo taky dost
e.shop.mstavebniny.cz eshop.mstavebniny.cz

MStavebniny.cz e-shop

Metrostav stavebniny, s.r.o., DDM Group, 2008 - 2020

Původně e-shop pro prodej reklamních předmětů uvnitř skupiny Metrostav (DDM Group), postupně rozšířeno o prodej ochranných pomůcek a doplňkového sortimentu, v roce 2011 rozšířeno na prodej širokého sortimentu stavebnin.

 • přestože původní shopík byl rychlovka, vyplatilo se ho nepodcenit a mohl se stát důstojným jádrem pro velký e-shop, kterým je projekt nyní
 • vyřádili jsme na propojení se systémem Microsoft Dynamics Navision, napojeni jsme přímo do databáze, transfery zajišťují webové služby
 • díky naším připraveným komponentám bylo napojení na platební karty GPwebpay již jenom chuťovkou
 • intenzivní rozvoj systému stále probíhá, již se těšíme na další zadání
Evidence projektů

Evidence projektů

Volkswagen Financial Services (ŠkoFIN, s.r.o.), 2007 - 2020

Aplikace pro evidenci a reportování projektů společnosti Volswagen Financial Services ČR (ŠkoFIN, s.r.o.) Sběr dat o projektech, vývoj projektů v čase, reportování pro management, podpora projektové metodiky.

 • nejprve bylo potřeba uspět ve výběrovém řízení mezi "velkými hráči", podařilo se
 • výzvou pro nás byla integrace první verze na Microsoft SharePoint Office Server
 • maličkostí byl import údajů o uživatelích z Active Directory
 • potěšilo nás propojení s naším systémem Goran, projekty a projektové týmy se nám synchronizují v obou aplikacích
 • v roce 2013 prošla aplikace masivním upgrade, kdy byla oddělena z SharePoint Portalu (zůstala však vizuálně integrována do intranetu) a byla rozšířena z evidenční na řídící aplikaci projektů s podporu projektové metodiky PRINCE2.
DSV Sales Tool

DSV Sales Tool

DSV Road ČR, DSV Air & Sea, 2007 - 2020

Aplikace pro kalkulaci nabídek silniční přepravy a CRM (DSV Road). Algoritmický výpočet, generování, evidence a vyhodnocování nabídek. Evidence zákazníků, jednotlivých kontaktů se zákazníky, úkoly pro obchodníky. Aplikace byla rozšířena o evidenci nabídek a CRM letecké a námořní přepravy (DSV Air&Sea).

 • zabavili jsme se zejména algoritmy výpočtů přepravních nákladů v režimech sběrné služby i part-loadů
 • přinesli jsme i novou možnost volby nákladově optimální varianty sběrné služby z více možných
 • na základě šablon generujeme e-mailové nabídky přímo pro zákazníky
 • poslední velkou výzvou byla problematika tendrových nabídek a hromadné optimalizace pro tisíce variant
Accor Domiphone

Accor Domiphone

Accor Services CZ (nyní Edenred), 2007 - 2008

Aplikace pokrývající agendu poskytování pečovatelských služeb. Vyhodnocování dat sesbíraných od pečovatelů, reporting.

 • zábavou pro nás byla mnohovrstvá architektura webových služeb s centrální databází ve Francii
 • vypořádat jsme se museli s plným on-line režimem webových služeb server/server bez lokální databáze
mBase Web

mBase Web

EXEC, a.s., 2008 - 2010

Webové rozhraní systému mBase, aplikace pro agregaci agenturních zpráv a multimédií. Aplikace je používána v dalších mutacích i jako archiv faktur či archiv jednotlivých vydání.

 • vyřádili jsme se na AJAX uživatelském rozhraní a mnoha podobách vyhledávacího filtru
 • poradili jsme si i s předepsanými komponentami klienta pro přístup do DB a multi-targetingem pro MSSQL a Oracle
 • zábavou pro nás bylo customizovat aplikaci do podob archivu vydání či archivu faktur
Bontia www.bontia.cz

Bontia Web

BONTIA, a.s., 2007 - 2020

Webová část systému pro tvorbu, nákup/prodej a výrobu fotoknih a obdobných produktů. Prezentační web, e-shop, platby kreditními kartami, koordinace s ostatními částmi systému. Původní název projektu HeySmile.

 • společná dodávka s firmou EXEC, a.s., kteří realizovali jádro systému a off-line klienta pro sazbu fotoknih
 • na nás byla implementace webové části projektu, kde jsme se nejvíce vyřádili na nákupním procesu s nepřeberným množstvím slev a prodejních pobídek
 • rutinou pro nás bylo napojení na platební systémy GPwebpay a PayPal
 • od roku 2009 byl projekt portován na platformu Kentico CMS, z čehož máme dodnes smíšené pocity (kulantně řečeno)
MPneuservis.cz aplikace.mpneuservis.cz

MPneuservis.cz

Metrostav stavebniny, s.r.o., DDM Group, 2007 - 2020

Aplikace pro provozní agendu pneuservisu s frontendem pro objednávání zákazníků do kalendáře volných termínů.

 • jedna z prvních našich novodobých aplikací, na které jsme v roce 2007 ladili náš BusinessLayerGenerator
 • obtížné bylo zejména zkrotit komponentu pro kalendářové zobrazení, která byla původně určena pro Outlook-style aplikace, než pro rezervační systém
Bontia www.artium.cz

Artium e-shop

Autronic, s.r.o., 2007 - 2020

Zakázkový eshop velkoobchodu s nábytkem a dekoracemi.

 • napojení na systém Soft4Sale přímým přístupem do jeho "databáze" MDB bylo výzvou
 • protlačit vyšťouraná data do e-shopu bylo již maličkostí
 • vypořádali jsme se i s načítáním objednávek od velkoodběratelů (Sconto, Kika, ...)
 • zapisování objednávek do Soft4Sale pro nás bylo další metou
 • ...ale nemůžeme se dočkat SQL verze Sof4Sale (už několik let ;-/)

...a tuny dalších projektů, které jsme od roku 1997 realizovali. Nejsme však tak naivní, abychom věřili, že by to někoho bavilo dále číst. Zajímají-li Vás reference z nějaké specifické oblasti, zeptejte se nás. ;-)

 
HAVIT Knowledge Base ...

Knowledge base

HAVIT Knowledge Base je místem, kde sdílíme naše poznatky. Protože si ceníme ostatních, kteří své znalosti publikují, je i naše KB veřejně přístupná.

HAVIT Customer Portal ...

Helpdesk

Pro správu support-požadavků našich zákazníků používáme Helpdesk. Jeho prostřednictvím můžete zadávat své požadavky a sledovat průběh jejich řešení.

Kontakt ...

Kontakt

HAVIT, s.r.o.

Budějovická 3a

140 00 Praha 4 - Pankrác

 

tel.: +420 222 746 060

e-mail: info@havit.cz

Microsoft ASP.NET Microsoft Windows Server Microsoft .NET Framework Microsoft SQL Server Microsoft Most Valueable Professional
© 2020 HAVIT, s.r.o.